Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach serwis informacyjny
informacje
 • Statut jednostki
 • Struktura jednostki
 • Schemat struktury organizacyjnej jednostki
 • Regulamin organizacyjny jednostki
 • Regulamin bibliotek publicznych gminy Bobrowniki
 • Zarządzenia
 • Zarządzenie nr GOK/0161/1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Przetargi
  Konkursy
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2020-07-31 07:56:51 publikacja: Zarządzenie Nr GCKiS/0161/11/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia dnia dodat
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie publikacji

  2020-07-22 14:05:55 publikacja: Protokół rozeznania ofertowego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem infokiosku w ramach za
  kategoria: ZAPYTANIA OFERTOWE
  Dodanie publikacji

  2020-07-22 13:38:34 publikacja: Protokół rozeznania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy i montażu mebli w budynku Biblioteki Publicznej w Siemoni w ramach zad
  kategoria: ZAPYTANIA OFERTOWE
  Dodanie publikacji

  2020-07-16 13:57:38 publikacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  kategoria: Przetargi
  Dodanie publikacji

  2020-07-14 14:35:37 publikacja: Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem infokiosku w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
  kategoria: ZAPYTANIA OFERTOWE
  Dodanie publikacji

  2020-07-14 14:27:23 publikacja: Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu mebli w budynku biblioteki publicznej w Siemoni w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjne
  kategoria: ZAPYTANIA OFERTOWE
  Dodanie publikacji

  2020-07-07 15:43:20 publikacja: Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjn
  kategoria: Przetargi
  Dodanie publikacji

  2020-06-30 15:39:27 publikacja: Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 540115682-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
  kategoria: Przetargi
  Modyfikacja treści publikacji

  2020-06-30 15:37:38 publikacja: Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 540115682-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
  kategoria: Przetargi
  Dodanie publikacji

  2020-06-17 14:47:52 publikacja: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni.
  kategoria: Przetargi
  Dodanie publikacji

  2020-06-17 13:40:17 publikacja: Zarządzenie nr GCKiS/0161/8/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach z dnia 17.06.2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetarg
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie publikacji

  2020-06-10 14:22:35 publikacja: Zarządzenie nr GCKiS/0161/7/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach w sprawie: wprowadzenia Regulam
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie publikacji

  2020-05-26 15:26:35 publikacja: Protokół z przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego.
  kategoria: Przetargi
  Dodanie publikacji

  2020-05-11 12:17:26 publikacja: Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego.
  kategoria: Przetargi
  Dodanie publikacji

  2020-05-11 11:34:27 publikacja: Zarządzenie nr GCKiS/0161/4/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach z dnia 11.05.2020 r
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie publikacji

  2020-05-11 11:29:44 publikacja: Zarządzenie nr GCKiS/0161/4/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach z dnia 11.05.2020 r
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie publikacji

  2020-05-11 11:20:51 publikacja: Zarządzenie nr GCKiS/0161/3/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach z dnia 11.05.2020 roku
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie publikacji

  2020-05-05 09:21:48 publikacja: Zarządzenie nr GCKiS/0161/2/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach z dnia 30.04.2020 roku
  kategoria: Zarządzenia
  Modyfikacja stopki publikacji

  2020-05-05 09:21:36 publikacja: Zarządzenie nr GCKiS/0161/2/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach z dnia 30.04.2020 roku
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie załącznika

  2020-05-05 09:21:17 publikacja: Zarządzenie nr GCKiS/0161/2/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach z dnia 30.04.2020 roku
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie załącznika

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra