Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach serwis informacyjny
informacje
 • Statut jednostki
 • Struktura jednostki
 • Schemat struktury organizacyjnej jednostki
 • Regulamin organizacyjny jednostki
 • Regulamin bibliotek publicznych gminy Bobrowniki
 • Zarządzenia
 • Zarządzenie nr GOK/0161/1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Przetargi
  Konkursy
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  RODO
  NABORY
  Program GCKiS
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, położonego w Dobieszowicach przy ul. Kościuszki 23 w pomieszczeniach poddasza budynku o powierzchni użytkowej 120 m2.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2021-01-05
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2021-01-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego.

  Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, położonego w Dobieszowicach przy ul. Kościuszki 23 w pomieszczeniach poddasza budynku o powierzchni użytkowej 120 m2.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu.
  2. Załącznik nr 1 Oświadczenie
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o ochronie danych osobowych
  4. Załącznik nr 3 Wzór umowy
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-12-18
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-12-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), niniejszym pismem informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-07-16
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-07-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjn

  Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę  i remont  pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni znak sprawy:  00734-6935-UM1211243/19


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.07.2020r.
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-07-07
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-07-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 540115682-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 540115682-N-2020 z dnia 30-06-2020 r. wraz z odpowiedziami na pytania, oraz zmianą w SIWZ.

  dot: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na:

  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 540115682-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
  2. ODP. NA ZAPYTANIA + ZMIANY w SIWZ z dn. 30.06.2020
  3. 01_Biblioteka_PLAN
  4. 02_Biblioteka_PLAN
  5. 03_schemat_TB
  6. 04_ZESPOŁY GNIAZD
  7. 05_elewacje
  8. biblioteka
  9. czytelnia
  10. korytarz
  11. opis_techniczny
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-06-30
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-06-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na:

  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie nr 551327-N-2020
  2. SIWZ -00734-6935-UM121124319
  3. Zał. 1,2,4,5,6,7,8 do SIWZ - forma edytowalna
  4. Zał. 3 do SIWZ - projekt budowy
  5. Zał. 3 do SIWZ -projekt budowlany zmieniony
  6. Zał. 3 do SIWZ - plany do projektów budowlanych #1
  7. Zał. 3 do SIWZ - plany do projektów budowlanych #2
  8. Załącznik nr 3 PRZEDMIAR str.1
  9. Załącznik nr 3 PRZEDMIAR str.2
  10. Załącznik nr 3 PRZEDMIAR str.3
  11. Załącznik nr 3 PRZEDMIAR str.4
  12. Załącznik nr 3 PRZEDMIAR str.5
  13. Zał. 9 do SIWZ - Wzór umowy
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-06-17
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-06-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół z przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego.

  Protokół z przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Dobieszowicach (42-584) przy ulicy Kościuszki 23 w  pomieszczeniach piwnic budynku o powierzchni użytkowej 120 m2.


  Lista załączników
  1. Protokół z przetargu pisemnego nieograniczonego ns najem lokalu użytkowego - strna 1
  2. Protokół z przetargu pisemnego nieograniczonego ns najem lokalu użytkowego - strona 2
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-05-26
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-05-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego.

  Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach (dalej: GCKiS) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Dobieszowicach przy ul. Kościuszki 23 w pomieszczeniach piwnic budynku o powierzchni użytkowej 120 m2.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia
  3. Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-05-11
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-05-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół z zapytania ofertowego dot. Przebudowy i modernizacji klatki schodowej i pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Bobrownikach

  Protokół z zapytania ofertowego na zadanie „Przebudowa i modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Bobrownikach”


  Lista załączników
  1. Protokół z zapytania ofertoweho
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2018-01-29
    opracował Marek Tarski dnia 2018-01-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedż na zapytania - dot. Przebudowy i modernizacji klatki schodowej i pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Bobrownikach

  Odpowiedż na zapytania - dot. Przebudowy i modernizacji klatki schodowej i pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Bobrownikach


  Lista załączników
  1. Odpowiedż na zapytania - dot. Przebudowy i modernizacji klatki schodowej i pomieszczeń Bibl. Pub.
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2018-01-19
    opracował Marek Tarski dnia 2018-01-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na zadanie: „Przebudowa i modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Bobrownikach”

  Zapytanie ofertowe na zadanie:

  „Przebudowa i modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Bobrownikach”


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe na zadanie: „Przebudowa i modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń Biblioteki
  2. Przedmiar
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2018-01-11
    opracował Marek Tarski dnia 2018-01-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bobrowniki: Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Ogłoszenie nr 324723 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.


  Bobrowniki: Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -


  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie
  Nazwa projektu lub programu

  Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
  Numer ogłoszenia: 304308-2016

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
  tak
  Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  nie
  Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
  nie
  Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach, krajowy numer identyfikacyjny 28764500000, ul. ul. Sienkiewicza  , 42583   Bobrowniki, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 287 43 08, faks 32 287 43 08, e-mail sekretariat.gok3@wp.pl
  Adres strony internetowej (URL): www.gok.bobrowniki.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): nie dotyczy

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
  Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  Zamówienie obejmuje: przebudowę pomieszczeń na parterze,demontaż i wykonanie nowego stropu parteru, demontaż i wykonanie nowego dachu, zagospodarowanie poddasza dotychczas nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe, ocieplenie budynku zgodnie z wymaganiami ppoż., wymianę drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej, remont schodów zewnętrznych, roboty instalacyjne, wod-kan, C.O., elektryczne, remont dojścia z parkingu do budynku oraz montaż platformy samojezdnej dla niepełnosprawnych.
  II.4) Informacja o częściach zamówienia:
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie

  II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45420000-7, 45320000-6, 45350000-5

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Przetarg nieograniczony
  III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
  III.3) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  Postępowanie/część zostało unieważnione nie
  Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2016
  IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia
  Wartość bez VAT482456.18
  WalutaPLN

  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
  Liczba otrzymanych ofert7
  w tym
  Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
  Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
  Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
  nie
  Firma Budowlana DOMBUD Jarosław Chryczyk,  ,  Oś. Błaszczaki 118,  34-453,  Ochotnica Górna,  kraj/woj. małopolskie
  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
  Skrót literowy nazwy państwa:
  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
  Skrót literowy nazwy państwa:
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 593421.11
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 522553.52
  > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 846078.80
  Waluta: PLN

  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
  IV.8) Informacje dodatkowe:

  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
  IV.9.1) Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

  IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-10-17
    opracował Marek Tarski dnia 2016-10-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.09.2016

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.09.2016


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.09.2016.pdf
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-09-29
    opracował Marek Tarski dnia 2016-09-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Unieważnienie Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Lista załączników
  1. Unieważnienie Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-09-29
    opracował Marek Tarski dnia 2016-09-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-09-27
    opracował Marek Tarski dnia 2016-09-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert 16.09.2016 r..pdf
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-09-16
    opracował Marek Tarski dnia 2016-09-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

  Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu


  Lista załączników
  1. Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu.pdf
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-09-14
    opracował Marek Tarski dnia 2016-09-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bobrowniki: Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
  Ogłoszenie nr 304308 - 2016 z dnia 2016-09-01 r.
  Bobrowniki: Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie

  Nazwa projektu lub programu
  Projekt współfinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.(MKiDN- Instytut Książki)
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  tak
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach, krajowy numer identyfikacyjny 28764500000, ul. ul. Sienkiewicza  , 42583   Bobrowniki, woj. śląskie, państwo , tel. 32 287 43 08, e-mail sekretariat.gok3@wp.pl, faks 32 287 43 08.
  Adres strony internetowej (URL): ww.gok.bobrowniki.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  tak
  www.gok.bobrowniki.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  tak
  www.gok.bobrowniki.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  wersja papierowa
  Adres:
  Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121A; 42-583 Bobrowniki

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
  Numer referencyjny:
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje : przebudowę pomieszczeń na parterze, demontaż i wykonanie nowego stropu parteru, demontaż i wykonanie nowego dachu, zagospodarowanie poddasza dotychczas nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe, ocieplenie budynku zgodnie z wymaganiami ppoż., wymianę drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej, remont schodów zewnętrznych, roboty instalacyjne, wod-kan, C.O., elektryczne, remont dojścia z parkingu do budynku oraz montaż platformy samojezdnej dla niepełnosprawnych.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45420000-7, 45320000-6, 45350000-5
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  data zakończenia: 15/02/2017

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca musi się wykazać posiadaniem minimalnego rocznego obrotu, w tym minimalnym rocznym obrotem w zakresie objętym zamówieniem w wysokości co najmniej 100% wartości przedmiotowego zamówienia
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. posiadaniem lub dysponowaniem sprzętem wyszczególnionym w dokumentacji projektowej, w tym m. innymi: - samochodem dostawczym-ciężarowym, samochodem samowyładowczym, ciągnikiem kołowym, - betoniarką i pompą do betonu, - rusztowaniem ramowym przyściennym, - ubijakiem mechanicznym, -spawarką elektryczną wirującą. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; b) oświadczenie, że osoba/y, która/e będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/ją wymagane uprawnienia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  Według SIWZ
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Według SIWZ
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Nie dotyczy
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  Według SIWZ
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  Według SIWZ
  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:
  Nie dotyczy


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  Kryteria Znaczenie
  cena 100


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 16/09/2016, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 17/10/2016
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:


  Lista załączników
  1. SIWZ 1.09.2016.odt
  2. (Microsoft Word - PT Dobieszowice Stara Szko_263a - budynek.pdf
  3. (Microsoft Word - ST Dobieszowice Stara Szko_263a.pdf
  4. I01 Parter.pdf
  5. I02 Przekroj.pdf
  6. K01 Parter.pdf
  7. K02 Poddasze.pdf
  8. K03 Dach.pdf
  9. K04 Przekroj AA.pdf
  10. K05 Więźba dachowa.pdf
  11. K06 Strop.pdf
  12. K07 Rama R1.pdf
  13. K08 Belka stropowa.pdf
  14. K09 Schody.pdf
  15. P01 Elewacje.pdf
  16. P02 Zestawienie stolarki zewnętrznej.pdf
  17. P03 Zestawienie stolarki wewnętrznej.pdf
  18. SCAN0430.JPG
  19. Dobieszowice roboty budowlane PR przedmiar.pdf
  20. (Microsoft Word - PT Dobieszowice Stara szko_263a - schody z.pdf
  21. SCAN0430.JPG
  22. Schody-S-01l.pdf
  23. Dobieszowice inst. elektryczne - przedmiar robót.pdf
  24. (ST EL Dobieszowice Stara Szko_263a.pdf
  25. IE 27-06-2016-E-01.pdf
  26. IE 27-06-2016-E-02.pdf
  27. IE 27-06-2016-E-03.pdf
  28. IE 27-06-2016-E-04.pdf
  29. IE 27-06-2016-E-05.pdf
  30. IE 27-06-2016-E-06.pdf
  31. IE 27-06-2016-E-07.pdf
  32. IE 27-06-2016-E-08.pdf
  33. IE Opis.pdf
  34. 01 parter co.pdf
  35. 02 piętro co.pdf
  36. 03 parter woda.pdf
  37. 04 rozwinięcie woda.pdf
  38. 05 rkanalizacja parter.pdf
  39. Opis techniczny instalacji dobieszowice.pdf
  40. przedmiar Dobiszowice 2016.pdf
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-09-01
    opracował Marek Tarski dnia 2016-09-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego 300514-2016.pdf
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-08-31
    opracował Marek Tarski dnia 2016-08-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert...pdf
    udostępnił Marek Tarski dnia 2016-08-24
    opracował Natalia Zaporowska dnia 2016-08-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną”
  Ogłoszenie nr 300514 - 2016 z dnia 2016-08-08 r.
  Bobrowniki: Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie

  Nazwa projektu lub programu
  Projekt współfinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.(MKiDN- Instytut Książki)
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  tak
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach, krajowy numer identyfikacyjny 28764500000, ul. ul. Sienkiewicza  , 42583   Bobrowniki, woj. śląskie, państwo , tel. 32 287 43 08, e-mail , faks 32 287 43 08.
  adres strony internetowej www.gok.bobrowniki.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL)
  tak
  www.gok.bobrowniki.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  wersja papierowa
  Pod adres:
  Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach ul.Sienkiewicza 121 A; 42-583 Bobrowniki

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne

  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
  Numer referencyjny:
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3)
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje : przebudowę pomieszczeń na parterze, demontaż i wykonanie nowego stropu parteru, demontaż i wykonanie nowego dachu, zagospodarowanie poddasza dotychczas nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe, ocieplenie budynku zgodnie z wymaganiami ppoż., wymianę drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej, remont schodów zewnętrznych, roboty instalacyjne, wod-kan, C.O., elektryczne, remont dojścia z parkingu do budynku oraz montaż platformy samojezdnej dla niepełnosprawnych.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45420000-7, 45320000-6, 45350000-5
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia: Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  data zakończenia: 16/11/2016

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: nie dotyczy
  Informacje dodatkowe nie dotyczy
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca musi się wykazać posiadaniem minimalnego rocznego obrotu, w tym minimalnym rocznym obrotem w zakresie objętym zamówieniem w wysokości co najmniej 50% wartości przedmiotowego zamówienia
  Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. posiadaniem lub dysponowaniem sprzętem wyszczególnionym w dokumentacji projektowej, w tym m. innymi: - samochodem dostawczym-ciężarowym, samochodem samowyładowczym, ciągnikiem kołowym, - betoniarką i pompą do betonu, - rusztowaniem ramowym przyściennym, - ubijakiem mechanicznym, -spawarką elektryczną wirującą. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; b) oświadczenie, że osoba/y, która/e będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/ją wymagane uprawnienia.
  Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  według SIWZ
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  według SIWZ
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  nie dotyczy
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  według SIWZ
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  według SIWZ
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  nie

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  cena 95.0
  okres udzieloej gwarancji- powyżej 3 lat 5.0

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23/08/2016 godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertyPolski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 23/09/2016
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Lista załączników
  1. SIWZ ....odt
  2. SIWZ Uzupełnienie.pdf
  3. (Microsoft Word - PT Dobieszowice Stara Szko_263a - budynek.pdf
  4. (Microsoft Word - ST Dobieszowice Stara Szko_263a.pdf
  5. I01 Parter.pdf
  6. I02 Przekroj.pdf
  7. K01 Parter.pdf
  8. K02 Poddasze.pdf
  9. K03 Dach.pdf
  10. K04 Przekroj AA.pdf
  11. K05 Więźba dachowa.pdf
  12. K06 Strop.pdf
  13. K07 Rama R1.pdf
  14. K08 Belka stropowa.pdf
  15. K09 Schody.pdf
  16. P01 Elewacje.pdf
  17. P02 Zestawienie stolarki zewnętrznej.pdf
  18. P03 Zestawienie stolarki wewnętrznej.pdf
  19. SCAN0430.JPG
  20. Dobieszowice roboty budowlane PR przedmiar.pdf
  21. (Microsoft Word - PT Dobieszowice Stara szko_263a - schody z.pdf
  22. SCAN0430.JPG
  23. Schody-S-01l.pdf
  24. Dobieszowice inst. elektryczne - przedmiar robót.pdf
  25. (ST EL Dobieszowice Stara Szko_263a.pdf
  26. IE 27-06-2016-E-01.pdf
  27. IE 27-06-2016-E-02.pdf
  28. IE 27-06-2016-E-03.pdf
  29. IE 27-06-2016-E-04.pdf
  30. IE 27-06-2016-E-05.pdf
  31. IE 27-06-2016-E-06.pdf
  32. IE 27-06-2016-E-07.pdf
  33. IE 27-06-2016-E-08.pdf
  34. IE Opis.pdf
  35. 01 parter co.pdf
  36. 02 piętro co.pdf
  37. 03 parter woda.pdf
  38. 04 rozwinięcie woda.pdf
  39. 05 rkanalizacja parter.pdf
  40. Opis techniczny instalacji dobieszowice.pdf
  41. przedmiar Dobiszowice 2016.pdf
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-08-08
    opracował Marek Tarski dnia 2016-08-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-08-05
    opracował Natalia Zaporowska dnia 2016-08-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     "Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną"

  Bobrowniki: Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną
  Numer ogłoszenia: 143509 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego

  zawarcia umowy ramowej

  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach , ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki, woj. śląskie, tel. 32 287 43 08, faks 32 287 43 08.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gok.bobrowniki.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa obiektu starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje : przebudowę pomieszczeń na parterze, demontaż i wykonanie nowego stropu parteru, demontaż i wykonanie nowego dachu, zagospodarowanie poddasza dotychczas nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe, ocieplenie budynku zgodnie z wymaganiami ppoż., wymianę drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej, remont schodów zewnętrznych, roboty instalacyjne, wod-kan, C.O., elektryczne, remont dojścia z parkingu do budynku oraz montaż platformy samojezdnej dla niepełnosprawnych..

  II.1.5)

  V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.42.11.26-6, 45.26.21.00-2, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.43.20-0, 45.31.70.00-2, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.30.00.00-0, 45.45.00.00-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • nie dotyczy

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie kapitalnym budynków przeznaczonych na cele użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obejmujących również budowę lub przebudowę dachu dwu lub wielospadowego.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. posiadaniem lub dysponowaniem sprzętem wyszczególnionym w dokumentacji projektowej, w tym m. innymi: - samochodem dostawczym-ciężarowym, samochodem samowyładowczym, ciągnikiem kołowym, - betoniarką i pompą do betonu, - rusztowaniem ramowym przyściennym, - ubijakiem mechanicznym, -spawarką elektryczną wirującą.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; b) oświadczenie, że osoba/y, która/e będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/ją wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Mając na uwadze przedmiot zamówienia, Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku dodatkowych wymagań

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń na formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. Kosztorys ofertowy, sporządzony w formie uproszczonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia SIWZ oraz załączniki nr 8a1 ,8a2,8a3, 8b1, 8b2, 8b3 i 8c1,8c2, 8c3 do SIWZ. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- dołączyć do oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 95.0
  • 2 - Okres udzielonej gwarancji (powyżej 3 lat) - 5.0

  IV.2.2)

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gok.bobrowniki.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.09.2016.

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zamówienie publiczne będzie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Instytutu Książki w Krakowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ.odt
  2. (Microsoft Word - PT Dobieszowice Stara Szko_263a - budynek.pdf
  3. (Microsoft Word - ST Dobieszowice Stara Szko_263a.pdf
  4. I01 Parter.pdf
  5. I02 Przekroj.pdf
  6. K01 Parter.pdf
  7. K02 Poddasze.pdf
  8. K03 Dach.pdf
  9. K04 Przekroj AA.pdf
  10. K05 Więźba dachowa.pdf
  11. K06 Strop.pdf
  12. K07 Rama R1.pdf
  13. K08 Belka stropowa.pdf
  14. K09 Schody.pdf
  15. P01 Elewacje.pdf
  16. P02 Zestawienie stolarki zewnętrznej.pdf
  17. P03 Zestawienie stolarki wewnętrznej.pdf
  18. SCAN0430.JPG
  19. Dobieszowice roboty budowlane PR przedmiar.pdf
  20. (Microsoft Word - PT Dobieszowice Stara szko_263a - schody z.pdf
  21. SCAN0430.JPG
  22. Schody-S-01l.pdf
  23. Dobieszowice inst. elektryczne - przedmiar robót.pdf
  24. (ST EL Dobieszowice Stara Szko_263a.pdf
  25. IE 27-06-2016-E-01.pdf
  26. IE 27-06-2016-E-02.pdf
  27. IE 27-06-2016-E-03.pdf
  28. IE 27-06-2016-E-04.pdf
  29. IE 27-06-2016-E-05.pdf
  30. IE 27-06-2016-E-06.pdf
  31. IE 27-06-2016-E-07.pdf
  32. IE 27-06-2016-E-08.pdf
  33. IE Opis.pdf
  34. 01 parter co.pdf
  35. 02 piętro co.pdf
  36. 03 parter woda.pdf
  37. 04 rozwinięcie woda.pdf
  38. 05 rkanalizacja parter.pdf
  39. Opis techniczny instalacji dobieszowice.pdf
  40. przedmiar Dobiszowice 2016.pdf
    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2016-07-19
    opracował Marek Tarski dnia 2016-07-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra