Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach serwis informacyjny
informacje
 • Statut jednostki
 • Struktura jednostki
 • Schemat struktury organizacyjnej jednostki
 • Regulamin organizacyjny jednostki
 • Regulamin bibliotek publicznych gminy Bobrowniki
 • Zarządzenia
 • Zarządzenie nr GOK/0161/1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Przetargi
  Konkursy
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  RODO
  NABORY
  Program GCKiS
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAPYTANIA OFERTOWE

     Protokół rozeznania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego dot.

  Protokół rozeznania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego dot. Malowanie powierzchni dachowej oraz wymiana uszkodzonych gontów w budynku zabytkowego Dworu w Dobieszowicach (42-584), przy ul. Kościuszki 23


  Lista załączników
  1. Protokół rozeznania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego.
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2022-07-12
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2022-07-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe dot. malowania powierzchni dachowej oraz wymiany uszkodzonych gontów w budynku Zabytkowego Dworu w Dobieszowicach (42-584), przy ul

  Zapytanie ofertowe dot. malowania powierzchni dachowej oraz wymiany uszkodzonych gontów w budynku Zabytkowego Dworu w Dobieszowicach (42-584), przy ul. Kościuszki 23.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe 02062022
  2. Załącznik nr 1 Wzór oferty 02062022
  3. Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna 02062022
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2022-06-02
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2022-06-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe dot. malowania powierzchni dachowej oraz wymiany uszkodzonych gontów w budynku Zabytkowego Dworu w Dobieszowicach (42-584), przy ul

  Zapytanie ofertowe dot. malowania powierzchni dachowej oraz wymiany uszkodzonych gontów w budynku Zabytkowego Dworu w Dobieszowicach (42-584), przy ul. Kościuszki 23.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - Malowanie powierzchni dachowej oraz wymiana uszkodzonych gontów w budynku Zabyt
  2. Załącznik nr 1 Wzór oferty
  3. Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2022-05-05
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2022-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół rozeznania ofertowego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem infokiosku w ramach za

  Protokół rozeznania ofertowego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem infokiosku  w ramach zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni.”


  Lista załączników
  1. Protokół rozeznania ofertowego - infokiosk
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-07-22
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-07-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół rozeznania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy i montażu mebli w budynku Biblioteki Publicznej w Siemoni w ramach zad

  Protokół rozeznania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy i montażu mebli w budynku Biblioteki Publicznej w Siemoni w ramach zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni.”


  Lista załączników
  1. Protokół rozeznania ofertowego - dostawa i montaż mebli
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-07-22
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-07-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem infokiosku w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

  Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem infokiosku w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni .


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem infokiosku
  2. Zał. nr 1 -Formularz oferty
  3. Zał. nr 2 - Oświadczenie
  4. Zał. nr 3 - wzór UMOWY
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-07-14
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-07-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu mebli w budynku biblioteki publicznej w Siemoni w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjne

  Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu mebli w budynku biblioteki publicznej w Siemoni w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - 1. dostawa i montaż mebli w budynku biblioteki publicznej w Siemoni
  2. Zał. nr 1 -Formularz oferty
  3. Zał. nr 2 - Szczegółowa wycena
  4. Zał. nr 3 - Oświadczenie
  5. Zał. nr 4 - wzór UMOWY
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-07-14
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-07-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół rozeznania ofertowego zamówienia dot zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lokalnej społeczności poprzez innowacje i cyfryzację B

  Protokół rozeznania ofertowego zamówienia  dot zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lokalnej społeczności poprzez innowacje i cyfryzację Bibliotek Publicznych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach”


  Lista załączników
  1. Protokół rozeznania ofertowego zamówienia dot zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu loka
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2019-10-21
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2019-10-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zapytanie ofertowe dot zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lokalnej społeczności poprzez innowacje i cyfryzację Bibliotek Publicznych w

   Zapytanie ofertowe dot zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lokalnej społeczności poprzez innowacje i cyfryzację Bibliotek Publicznych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach”


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lokalnej społeczności poprzez
  2. Wzór formularza do zapytania cenowego
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2019-10-10
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2019-10-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra