Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach serwis informacyjny
informacje
 • Statut jednostki
 • Struktura jednostki
 • Schemat struktury organizacyjnej jednostki
 • Regulamin organizacyjny jednostki
 • Regulamin bibliotek publicznych gminy Bobrowniki
 • Zarządzenia
 • Zarządzenie nr GOK/0161/1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Przetargi
  Konkursy
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  RODO
  NABORY
  Program GCKiS
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZARZĄDZENIA   \  ZARZĄDZENIE NR GOK/0161/1/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH Z DNIA 1 LIPCA 2015 ROKU W SPRAWIE: USTALENIA DNIA WOLNEGO OD PRACY

    Zarządzenie nr GOK/0161/1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

  Działając na podstawie : art.130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz Regulaminu wewnętrznego (rozdział IV Regulaminu Pracy GOK w Bobrownikach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr GOK/0161/2/2011 Dyrektora GOK w Bobrownikach z dnia 1 kwietnia 2011 roku)..

   

  Zarządzam co następuje:

   

  §1

   

  1. Dzień 21 sierpnia 2015 roku (piątek) ustanawia się dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach zatrudnionych w:
   • administracji i księgowości,
   • Domach Kultury w : Bobrownikach, Dobieszowicach, Siemoni, Rogoźniku,
   • oraz Bibliotekach w : Bobrownikach, Dobieszowicach, Sączowie, Siemoni, Rogoźniku.
  2. Dzień 21 sierpnia 2015 roku ustanawia się dniem wolnym od pracy za dzień 15 sierpnia 2015 roku (sobota).

  §2

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

   

  Dyrektor GOK

  w Bobrownikach

   

  mgr Elżbieta Kozak

    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2015-08-14
    opracował Marek Tarski dnia 2015-07-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra